NæringsRapport som annonsemedium:

Møt 7000 nordnorske ledere

La det være klinkende klart...

NæringsRapport skiller seg ut fra mange andre annonsemedia ved at vi retter oss spesielt mot lederskiktet innen nordnorsk næringsliv og offentlige enheter. Det er ikke bare noe vi sier, det er et faktum. I flg. Synovates Fagpresseundersøkelse 2009 (tidl. MMI) er hele 69% av våre lesere toppledere i nordnorske bedrifter eller offentlige institusjoner.

 

Laveste kontaktpris

Lar vi tallene tale for seg selv vil du se at NæringsRapport treffer innertiern blant beslutningstakerne innen nordnorsk næringsliv. I følge Synovates Fagpresseundersøkelse 2009 (filter: Nordland, Troms og Finnmark) har NæringsRapport den laveste kontaktprisen av samtlige sammenlignbare media i de tre nordligste fylkene.

 

Møt de som bestemmer

Når du annonserer i NæringsRapport treffer ditt budskap de riktige personene; beslutningstakerne. Vi er faktisk ikke så lite stolte av å fortelle deg at imponerende 96% av våre lesere har avgjørende innflytelse på innkjøp til bedriften. Dette er tall som bør fenge i alle bransjer som henvender seg tilnæringslivet.

 

7000 nordnorske leder og noen til

I følge Synovates fagpresseundersøkelse 2009 leses NæringsRapport av hele 7000 nordnorske ledere. I tillegg leses bladet også av et par tusen ledere fra fylker utafor Nord-Norge. Svært få andre sammenlignbare media kan matche en slik dekning på ledernivå. Som leverandør til nordnorske bedrifter bør du seriøst vurdere å profilere din bedrift gjennom NæringsRapport. Tallene er krystallklare og kontaktprisen den laveste du kan påregne for tilsvarende media.

 

Oppsiktsvekkende 50% enedekning

Det som kanskje er en smule interessant for deg som annonsør - er at vi har en enedekning på hele 50%. D.v.s. at halvparten av de nordnorske lederene som leser NæringsRapport, leser kun NæringsRapport - og ingen av de konkurrerende næringslivsbladene vi kan sammenligne oss med. Det er 3400 ledere du ikke vil nå om du velger å profilere deg kun i andre konkurrerende media.

 

Lesere med stor kjøpekraft

Den samme undersøkelsen (Synovate), slår fast at hele 60% av våre lesere har en husstandsinntekt på over kr. 700.000,-. Det bør være interessante tall også for de som ønsker å annonsere konsum- og kapitalvarer. Vi kan føye til at 28% av våre lesere har en husstandsinntekt på over 1 million!

 

 

 

Vårt markedsteam består av et sett meget kompetente folk, noen med over 30 års erfaring innen markedsføring. Vi er klare til å hjelpe der det trengs.

 

Vårt første råd er:
Ta din egen bedrift på alvor - også visuelt!

 

Det som kjennetegner store og godt innarbeidede bedrifter er deres konstante tilstedeværelse. Gjenkjenning og tilstedeværelse er ikke bare viktig i næringslivet, det er selve fundamentet for å lykkes - i lag med et godt produkt, dyktige fagfolk og opparbeidet tillit. Store bedrifter bruker betydelige summer på annonsering og annen markedsføring. Du kan gå ut fra at store bedrifter ikke er store fordi de ikke vet hva de gjør. De vet bedre enn noen hva de gjør, og de har en velsmurt organisasjon som påser at markedsføringen blir tatt seriøst.

Er du i tvil om materiellet du sitter på er bra nok, eller mangler en plan i din markedsføring, kontakt vår markedsavdeling. Vi har folk som kan evaluere din bedriftsprofil og gi gode råd for hva du bør gjøre, og kanskje like viktig; hva du ikke bør gjøre.

 

Lesernes beslutningsmyndighet på innkjøp (i %)

Som grafen viser har en stor del av våre lesere stor innflytelse på innkjøpsprosessene i sine respektive bedrifter.
Her er vist kun et lite knippe av relevante innkjøpsområder, med prosentvis hvor mange av våre lesere som har innflytelse på innkjøpsprosessen.
Listen er lang og tallene høyst interessante for våre annonsører.

NB! Tallene vi refererer til her er alle i følge Synovates Fagpresseundersøkelse 2009 (filter: Nordland, Troms og Finnmark.)