Hold deg oppdatert på utviklingen, problemstillingene og mulighetene i Nord-Norge:

Abonner på NæringsRapport

Ingen nybegynner

NæringsRapport har fulgt nordnorsk næringsliv i mer enn 20 år. Vi kjenner vår egen bakgård bedre enn noen og har sterk fokus på nordnorsk identitet og virkelighet. Vi er nærgående, grundig og direkte, naturlig nok til irritasjon for noen, men mest til stor nytte for de som har en oppriktig interesse for egen bedrift og nordnorsk næringsutvikling.

 

Erfaring, tillit og relasjoner

Vår redaksjon består av dyktige journalister med lang fartstid fra nordnorsk næringsliv. Få nyhetsredaksjoner, om noen, har et bedre innsyn i de problemstillinger som påvirker utviklingen av næringslivet i vår landsdel. Vi innehar stor tillit blant nordnorske bedriftsledere, og får gjennom dette innsyn i et næringsliv som for tiden står foran store utfordringer. Våre redaksjon arbeider utfra lokale realiteter og søker alltid å sette disse inn i et større nasjonalt- og ofte globalt perspektiv. Våre journalister vet at utsyn er like viktig som innsyn.

 

Hvor blir det av pengene?

Vår redaksjon gjennomfører hvert år økonomiske analyser av fiskeri og oppdrett, bygg og anlegg, IT-industrien, transportsektoren og de store nordnorske bedriftene. Analysene er nyttige verktøy for deg som ønsker å vurdere og sammenligne egen bedrift eller investere i nordnorske bedrifter.

Det er nesten en norsk tradisjon å kikke i andres pengebøker. Vi nøyer oss med å gi en regelmessig oversikt over hvem som får pengene fra Innovasjon Norge og RDA 2 i Tromsø og Bodø. Dette er store summer som i utgangspunktet skal komme hele nærigslivet til gode. Om så er tilfelle kan du sjekke ved å abonnere på NæringsRapport.

 

Hvorfor noen lykkes – og andre ikke

I hvert eneste nummer av NæringsRapport bringer vi tips og idèer om kolleger, samarbeidspartnere og konkurrenter innen mange bransjer, og fra hele landsdelen. Vi vet at andres suksess kan inspirere og avkaste nye idèer og muligheter. Men vi setter også fokus på det som gikk galt, og ikke minst hvorfor.

 

Politikk og rammevilkår

Nordnorsk næringsliv er i stor grad styrt av de rammevilkår myndighetene setter. Politikere er ikke alltid på bølgelengde med den nordnorske virkeligheten. NæringsRapport retter søkelyset mot den næringspolitikken som til enhver tid føres, og som påvirker rammevilkårene nordnorsk næringsliv er avhengig av.

 

Nordområdesatsingen

Noen prater, andre handler. NæringsRapport gir unik informasjon og oversikt over hvem som er aktørene innen nordnorsk oljeindustri. Men vi stopper ikke der. Også andre viktige satsingsområder omtales og ettergås. Fornybar energi, infrastruktur og andre vedtatte satsingsområder er godt inne på vår radar. Vi ønsker å kartlegge planene, problemene og resultatene, og involvere våre lesere i en prosess som trolig vil forandre nordnorsk næringsliv i nær framtid.

 

Nærportrett

I hvert nummer av NæringsRapport har vi også et spennende nærportrett av en personS som i betydelig grad har utmerket seg i èn eller flere sammenhenger innen nordnorsk næringsliv. Det er et faktum at èn enkelt person kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom dedikert innsats og engasjement. Vi har alle mye å lære av slike personligheter. NæringsRapport saumfarer hvert nes i vår langstrakte landsdel for å bringe deg tettere på disse personlighetene.

 

Vit hvor du står - og hvor du går!

Mer enn 7000 nordnorske ledere leser NæringsRapport, og det er ikke bare fordi de liker å lese. I NæringsRapport finner du garantert nyttig informasjon som er viktig for deg som ønsker å vite hva som foregår innen nordnorsk næringsliv.

Vi er overbevist om at ditt fundament for å fatte gode beslutninger i egen bedrift er større når du abonnerer på NæringsRapport. Informasjon er kunnskap. Kunnskap er en hammer.

 

 

 

 

Bestilling av abonnement:

Kontakt oss på

Telefon: 400 52 882
Telefax: 77 63 90 51

Du kan også bestille abonnement
ved å .

 

NæringsRapport
Tomasjordvegen 105
9024 Tomasjord

Org.nr. 974 362 953 MVA

 

Abonnementspris kr. 600,- pr år.
Abonnementet fornyes automatisk dersom det ikke sies opp skriftlig.

 

PDF-versjon:

NæringsRapport sendes alltid ut til våre abonnenter først.

En PDF-verson av hver utgivelse vil være tilgjengelig på våre nettsider innen ca. 3 uker etter utgivelse.
Du kan laste ned tidligere utgivelser fra vårt nett-arkiv.